FANDOMBài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.


Alice Zuberg (アリス・ツーベルク, Arisu Tsūberuku?) là một trong ba nhân vật chính của arc Alicization. Cô là con gái của Gasupht Zuberg -trưởng làng Rulid, và bạn thời thơ ấu của Eugeo và Kirito.  

Tài liệu tham khảo Sửa đổi

  1. ↑ Dengeki Online article [2]  

Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.


 
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>