FANDOM


Amusphere là chiếc máy FullDive thế hệ thứ 2 được phát triển bởi RECT. Hệ thống đã được sửa đổi để làm cho nó an toàn hơn người tiền nhiệm của nó bằng cách thay đổi các máy phát ra điện từ với tần số thấp Thiết kế của AmuSphere kết hợp cảm biến khác nhau liên tục theo dõi huyết áp và não sóng và tự động logout an toàn tính năng đó phòng hờ trong trường hợp tình trạng của người chơi bỗng nhiên bất thường. Ngoài ra AmuSphere không hoàn toàn chặc tín hiệu từ cơ thể như NerveGear, vì vậy một số người chơi phải trả thêm tiền để thiết kế căn phòng và loại bỏ âm thanh và cảm giác bên ngoài để trong thực hơn