FANDOM


«Asuka Empire» (アスカ・エンパイア Asuka Empaia?) là một VRMMORPG miễn phí theo phong cách Nhật Bản trong Sword Art Online. Asuka Empire là trò chơi xếp thứ hai chỉ sau ALfheim Online về số lượt người chơi kết nối trong năm 2024. Mặc dù trong Asuka Empire có tồn tại cơ chế cấp độ, nhưng chỉ số nhân vật sau khi tăng cấp không đáng kể.


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.