FANDOM


«Mother's Rosario» (マザーズ・ロザリオ Mazāzu Rozario?)Original Sword Skill (OSS) 11 đòn được tạo ra bởi Tuyệt Kiếm Yuuki, áp dụng được cho tất cả mọi thanh đơn kiếm trong ALfheim Online mới. Hiện tại kĩ năng này đang được sở hữu bởi Asuna.


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.