Sword Art Online Wiki
Advertisement

NerveGear (ナーヴギア, Nāvugia?) Là thế hệ thứ 2 của công nghệ

Kazuto đang cầm chiếc NerveGear

FullDive được thực hiện bởi Kayaba Akihiko, phát hành vào

tháng 5 năm 2022

Advertisement