FANDOM


Trang này là về kiếm kĩ được người chơi tạo ra trong ALfheim Online mới. Nếu bạn muốn tìm danh sách các kiếm kĩ trong SAO, xin hãy vào trang Sword Skills.
Tránh nhầm lẫn với hệ thống Original Sword Skill trong Hollow Fragment.
OSS Vol 07 - 008

Original Sword Skills (OSS)

Hệ thống Original Sword Skill (オリジナル・ソードスキル Orijinaru Sōdo Sukiru?, hay còn được gọi tắt là OSS) là một hệ thống được giới thiệu trong ALfheim Online cho phép người chơi tạo ra một kiếm kĩ cho riêng mình.


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.