FANDOM


«Serene Garden» (セリーン・ガーデン Serīn Gāden?), còn có tên gọi tắt là SereGa (セリガ Seriga?), là một thế giới thực tế ảo được sử dụng như một hình thức chăm sóc giảm nhẹ cho những người bị bệnh nan y, được phát hành vào tháng Chín năm 2023. Người chơi chỉ có thể tạo tài khoản trong Serene Garden khi họ được xác nhận là đang nằm viện. Số người dùng Serene Garden là xấp xỉ một nghìn.


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.