FANDOM


Đây là bài viết về VRMMORPG. Có thể bạn đang tìm bộ series.
Aincrad từ xa

Hình ảnh Lâu đài Aincrad từ xa trong tập 1

Sword Art Online (ソードアート・オンライン Sōdo Āto Onrain?)VRMMORPG đầu tiên được sản xuất bởi Argus dành cho NerveGear với Kayaba Akihiko là giám đốc phát triển. Trò chơi lấy bối cảnh của tòa lâu đài nổi trăm tầng có tên là Aincrad.


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.