FANDOM


Aincrad

Thành Aincrad từ VRMMORPG đầu tiên, Sword Art Online

VRMMO (viết tắt của chữ Virtual Reality Massively Multiplayer Online) là trò chơi trực tuyến thực tế ảo nhiều người chơi, có thể hỗ trợ hàng trăm đến hàng ngàn người chơi cùng lúc. Các người chơi có thể chơi thông qua mạng Internet, và cùng tồn tại trong một thế giới. Các trò chơi VRMMO thường được chơi theo góc nhìn thứ nhất.

Để truy cập thế giới ảo, người chơi phải sử dụng thiết bị FullDive. Các thiết bị FullDive gồm có NerveGear, AmuSphere, MedicuboidSoul Translator.

Các trò chơi VRMMO gồm có Sword Art Online, ALfheim OnlineGun Gale Online, Asuka EmpireLUNASCAPE.

Tuy nhiên không phải thực tế ảo nào cũng được cho là VRMMO game. Chẳng hạn như Project Alicization(Underworld) không phải là VRMMO game tiếp theo mặc dù sở hữu những đặc điểm trong trò chơi nhưng để mô phổng lại quá trình sự sống. Hơn nữa Soul Translators chỉ hỗ trợ tối đa năm người cùng một lúc. Do đó nên không thể kết nối với vô số người chơi đươc


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.