FANDOMYui (ユイ Yui?) là một AI (Trí thông minh nhân tạo) được tìm thấy bởi KiritoAsuna trong khu rừng ở tầng 22 của tòa thành Aincrad. Tên chính thức của cô là Yui-MHCP001 (Mental Health Counseling Program 001 - Chương trình tư vấn sức khỏe tâm lý 001).


Bài viết sơ khai: Bài viết này còn sơ khai, rất hoan nghênh đóng góp của bạn.